Sorry, this video is not available in your country.

VTV1 HD Tài Chính - Kinh Doanh

Yêu thích

Tài Chính - Kinh Doanh

Thời gian chiếu: 07:00 12/01/2017 Thời lượng dự kiến: 25 phút

Nơi cập nhật các bản tin Tài chính Kinh doanh mới nhất, cung cấp các thông tin nhanh và chính xác.

Chương trình truyền hình nổi bật

Bình luận

(0)