Clip đã bị xóa!

Gĩa từ
tranbaotrungtran

Ngày đăng 24-04-2012

Do ca sĩ Bảo trung thể hiện