1 con cá sấu khổng lồ trên đường phố bang Florida ( Mỹ ).

Đăng ngày 03-04-2008
1 con cá sấu khổng lồ trên đường phố bang Florida ( Mỹ ).

Bình luận (1)