Clip đã bị xóa!

1 cuộc đánh nhau
quingudn

Ngày đăng 13-07-2008

Hai bạn học sinh đánh nhau giửa đường .