Sorry, this video is not available in your country.

1 cuộc đấu hấp dẫn giữa sư tử, cá sấu và trâu rừng

tri nguyen

Tags: funny, dong vat, động vật, thế giới động vật, wild animal, animal, rừng, cá sấu, sư tử, trâu rừng

Đăng ngày 25-05-2007

thật hay đúng ko nào

Bình luận (12)

Xem thêm bình luận