10 năm chiến tranh Kosovo

Đăng ngày 24-03-2009
Ngày 24/3/2009 vừa tròn 10 năm kể từ khi cuộc chiến ở Kosovo nổ ra

Bình luận (0)