Clip đã bị xóa!

10 năm chiến tranh Kosovo
blackocean

Ngày đăng 24-03-2009

Ngày 24/3/2009 vừa tròn 10 năm kể từ khi cuộc chiến ở Kosovo nổ ra