Sorry, this video is not available in your country.

18 năm sự kiện Thiên An Môn,Tổng cộng con số người chết lên đến 10.000

Picachu

Tags: Thiên An Môn

Đăng ngày 09-12-2007

Ngày 04 tháng Sáu đã qua.Thật sự không thể nào kiềm nén sự xúc động kinh khủng trước cảnh máu đổ và tiếng đạn réo vang, đuổi theo những sinh viên đang cố thoát chạy, cảnh họ đang bò lăn hay nằm phơi xác bên những chiếc xe đạp trên quảng trường to lớn, tương phản với những đoàn tăng, đoàn quân tiến bước rầm rập…
Đọc thêm

Bình luận (46)

Xem thêm bình luận