2! Idol - Khánh Phương - Từ biệt nhau đi

Đăng ngày 07-03-2009
Tại 2! Idol show - Yeah1 TV.
Nơi "tra tấn" Idol của bạn ... :D
Created by: http://hungzino.tk

Bình luận (2)