Sorry, this video is not available in your country.

2! Idol - Khánh Phương - Từ biệt nhau đi

show2idol

Tags: 2! idol, 2idol, yeah1tv, khánh phương, từ biệt nhau đi, hungzino, hưng zino

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 07-03-2009

Tại 2! Idol show - Yeah1 TV.
Nơi "tra tấn" Idol của bạn ... :D
Created by: http://hungzino.tk

Bình luận (2)