Clip đã bị xóa!

2! Idol - Khánh Phương - Từ biệt nhau đi

2! Idol - Khánh Phương - Từ biệt nhau đi
show2idol

Ngày đăng 07-03-2009

Tại 2! Idol show - Yeah1 TV. Nơi "tra tấn" Idol của bạn ... :D Created by: http://hungzino.tk