Sorry, this video is not available in your country.

20 bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của Ronaldo

Tags: Ronaldo

Đăng ngày 26-09-2008

Đây là clip tổng hợp về cuộc đời và sự nghiệp của Ro béo. 20 bàn thắng đẹp nhất trong sự nghiệp của Ro béo được độc giả bình chọn!

Bình luận (1)