3 bước đưa bạn gái lên giường!!!

Đăng ngày 16-03-2008
1- Chọn 1 ngày thích hợp hẹn nàng đến nhà chơi... 2- Mời nàng xem 1 bộ phim, ăn uống 1 cái j đó miễn là có rượu... 3- Xem, ăn no rồi, rượu cũng uống ngà ngà rồi là lúc bước vào mục đích chính... =))

Bình luận (10)