Sorry, this video is not available in your country.

3 bước đưa bạn gái lên giường!!!

Tags: 7 bước đưa bạn gái lên giường

Đăng ngày 16-03-2008

1- Chọn 1 ngày thích hợp hẹn nàng đến nhà chơi... 2- Mời nàng xem 1 bộ phim, ăn uống 1 cái j đó miễn là có rượu... 3- Xem, ăn no rồi, rượu cũng uống ngà ngà rồi là lúc bước vào mục đích chính... =))
Đọc thêm

Bình luận (10)

Xem thêm bình luận