Clip đã bị xóa!

3 kiểu tóc dễ làm
violet1988

Ngày đăng 05-09-2012

Tết mái, tóc uốn và tóc búi, 3 kiểu tóc thông dụng và xinh xắn cho bạn, cách làm cũng cực nhanh và dễ dàng.