Sorry, this video is not available in your country.

30 năm quan hệ Việt Nam - Liên hiệp quốc

Phan Tuấn Quốc

Tags: phim tài liệu, Việt Nam, Liên hiệp quốc, Vietnam, United Nations

Đăng ngày 22-10-2007

Phim tài liệu của Trung tâm nghe nhìn Thông tấn xã Việt Nam.

Bình luận (0)