30 năm quan hệ Việt Nam - Liên hiệp quốc

Đăng ngày 22-10-2007
Phim tài liệu của Trung tâm nghe nhìn Thông tấn xã Việt Nam.

Bình luận (0)