Clip đã bị xóa!

30 năm quan hệ Việt Nam - Liên hiệp quốc

30 năm quan hệ Việt Nam - Liên hiệp quốc
littlehorsefish

Ngày đăng 22-10-2007

Phim tài liệu của Trung tâm nghe nhìn Thông tấn xã Việt Nam.