Sorry, this video is not available in your country.

4 nam y sĩ làm nhiệm vụ 'nữ hộ sinh'

Tags: 4 nam y sĩ làm nhiệm vụ 'nữ hộ sinh'

Đăng ngày 17-04-2012

Không bác sỹ, không nữ hộ sinh, đó là thực tế đang diễn ra ở nhiều trạm y tế các huyện miền núi tỉnh Quảng Nam.

Tại trạm y tế xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, ngoài nhiệm vụ chính là khám bệnh, cấp phát thuốc, 4 y sĩ nam người dân tộc Xê-đăng không còn cách nào khác là kiêm nhiệm cả công việc của những nữ hộ sinh.
Đọc thêm

Bình luận (0)