Sorry, this video is not available in your country.

5 ông mù xem voi - Xuân Bắc và thí sinh Đồ rê mí 2011

Việt Pop

0

Tags: 5 ông mù xem voi, Xuân Bắc, thí sinh Đồ rê mí 2011

Thể hiện: Jang Woo Hyuk

Thể loại: Châu Á

Đăng ngày 28-06-2011

5 ông mù xem voi - Xuân Bắc và thí sinh Đồ rê mí 2011

Bình luận (0)