Clip đã bị xóa!

5 ông mù xem voi - Xuân Bắc và thí sinh Đồ rê mí 2011

5 ông mù xem voi - Xuân Bắc và thí sinh Đồ rê mí 2011
vpop

Ngày đăng 28-06-2011

5 ông mù xem voi - Xuân Bắc và thí sinh Đồ rê mí 2011