6 tuổi mà nhảy hip hop giỏi ghê ^_^

Đăng ngày 02-04-2008
Chú bé này mới có 6 tuổi mà đã nhảy hip hop khá điêu luyện, tương lai chú sẽ là 1 tài năng "nhảy" mới của thế giới :D

Bình luận (55)