Sorry, this video is not available in your country.

6 tuổi mà nhảy hip hop giỏi ghê ^_^

Hoàng Anh Sơn

Tags: Vũ điệu, nhảy, hip hop, 6 tuổi, breakdance, b-boy, b-kid, 6, years, old

Đăng ngày 02-04-2008

Chú bé này mới có 6 tuổi mà đã nhảy hip hop khá điêu luyện, tương lai chú sẽ là 1 tài năng "nhảy" mới của thế giới :D

Bình luận (55)

Xem thêm bình luận