Sorry, this video is not available in your country.

7 viên ngọc rồng GT ( tập 51)

duynt

Tags: dragon, dragongt, 7vienngocrong, 7vienngocronggt, songoku, songokugt

Đăng ngày 25-06-2007

Phần tiếp theo của phiên bản DragonZ,các bạn nhớ xem đủ bộ nhé (64 tập)

Bình luận (4)