Sorry, this video is not available in your country.

9x Kon Tum đánh nhau ghê quá T_T

dunkcha

Tags: danh nhau, đánh nhau, 9x, kontum, ghê quá, girls

Đăng ngày 14-05-2008

Có xích mích gì thì bạn bè bảo nhau, sao cứ phải đánh nhau nhỉ? Làm mất hình ảnh 9x quá T_T

Bình luận (152)

Xem thêm bình luận