9x Kon Tum đánh nhau ghê quá T_T

Đăng ngày 14-05-2008
Có xích mích gì thì bạn bè bảo nhau, sao cứ phải đánh nhau nhỉ? Làm mất hình ảnh 9x quá T_T

Bình luận (166)