Sorry, this video is not available in your country.

9x đánh nhau

trantiensy_88

Tags: 9x đánh nhau

Đăng ngày 26-04-2008

cứ như thế này thì vài năm nửa thì Việt Nam sẽ vượt qua Nhật về Judo, đánh nhau hăng máu quá

Bình luận (36)

Xem thêm bình luận