Sorry, this video is not available in your country.

9x đanh nhau nửa nè .da man

trantiensy_88

Tags: 9x đánh nhau, dã man

Đăng ngày 27-05-2008

đánh dã man quá ,con người với nhau mà đánh như vậy thì còn gi nửa , ghê !

Bình luận (93)

Xem thêm bình luận