Clip đã bị xóa!

9x đanh nhau nửa nè .da man

9x đanh nhau nửa nè .da man
trantiensy_88

Ngày đăng 27-05-2008

đánh dã man quá ,con người với nhau mà đánh như vậy thì còn gi nửa , ghê !