9x đanh nhau nửa nè .da man

Đăng ngày 27-05-2008
đánh dã man quá ,con người với nhau mà đánh như vậy thì còn gi nửa , ghê !

Bình luận (100)