Clip đã bị xóa!

9x sờ mó nhau ngay tại khu vui chơi trẻ em

9x sờ mó nhau ngay tại khu vui chơi trẻ em
tv_vg

Ngày đăng 15-04-2011

Không hiểu thế hệ trẻ giờ nghĩ gì và hành động kiểu này ở trong khu công cộng mà ngay tại nơi dành cho trẻ em?