9x sờ mó nhau ngay tại khu vui chơi trẻ em

Đăng ngày 15-04-2011
Không hiểu thế hệ trẻ giờ nghĩ gì và hành động kiểu này ở trong khu công cộng mà ngay tại nơi dành cho trẻ em?

Bình luận (1)