9x vào công viên

Đăng ngày 14-04-2008
Một lần vào Bách Thảo tập thể dục, bắt gặp cảnh hay nên quay luôn :D

Bình luận (75)