Clip đã bị xóa!

9x vào công viên
ibaba

Ngày đăng 14-04-2008

Một lần vào Bách Thảo tập thể dục, bắt gặp cảnh hay nên quay luôn :D