Clip đã bị xóa!

A10 thân yêu!
s.X.e

Ngày đăng 06-09-2007

Clip là những bức ảnh , kỉ niệm của thời học sinh lớp A10 trường THPT Thăng Long Hà Nội niên khóa 2004-2007 . Tôi nhớ và yêu các bạn rất nhiều ! Credits Music : Wake me up when September ends - Green Day Produced by : SieuNhan