A10 thân yêu!

Đăng ngày 06-09-2007
Clip là những bức ảnh , kỉ niệm của thời học sinh lớp A10 trường THPT Thăng Long Hà Nội niên khóa 2004-2007 .

Tôi nhớ và yêu các bạn rất nhiều !

Credits
Music : Wake me up when September ends - Green Day
Produced by : SieuNhan

Bình luận (146)