Sorry, this video is not available in your country.

Afganistan: 6 cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công của Taliban

Tin trong nước

Tags: Afganistan: 6 cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công của Taliban

Đăng ngày 18-05-2012

Afganistan: 6 cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công của Taliban

Bình luận (0)