Clip đã bị xóa!

Afganistan: 6 cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công của Taliban

Afganistan: 6 cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công của Taliban
vietnam.today

Ngày đăng 18-05-2012

Afganistan: 6 cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công của Taliban