Afganistan: 6 cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công của Taliban

Đăng ngày 18-05-2012
Afganistan: 6 cảnh sát thiệt mạng trong vụ tấn công của Taliban

Bình luận (0)