Ăn khế trả vàng - Nguyễn Hoài Bảo Anh (MS 02)

Đăng ngày 09-07-2009
Sáng tác: Nguyễn Văn Chung
Biểu diễn: Nguyễn Hoài Bảo Anh (MS 02)

Bình luận (1)