Clip đã bị xóa!

Ăn khế trả vàng - Nguyễn Hoài Bảo Anh (MS 02)

Ăn khế trả vàng - Nguyễn Hoài Bảo Anh (MS 02)
hoangson

Ngày đăng 09-07-2009

Sáng tác: Nguyễn Văn Chung Biểu diễn: Nguyễn Hoài Bảo Anh (MS 02)