Sorry, this video is not available in your country.

An toàn giao thông

siriusblack

Tags: giao thông

Đăng ngày 13-02-2009

Đây là 1 clip về an toàn giao thông (k chơi trên đường) nhưng làm dưới dạng giảm nhẹ đi để đỡ ghê :D
clip bằng tiếng Anh nhưng nếu có yêu cầu sẽ edit lại bản Việt rất nhanh
Đọc thêm

Bình luận (0)