Clip đã bị xóa!

An toàn giao thông
siriusblack

Ngày đăng 13-02-2009

Đây là 1 clip về an toàn giao thông (k chơi trên đường) nhưng làm dưới dạng giảm nhẹ đi để đỡ ghê :D clip bằng tiếng Anh nhưng nếu có yêu cầu sẽ edit lại bản Việt rất nhanh