Ấn tượng lễ hội đua ngựa Bắc Hà

Đăng ngày 01-06-2009
Ấn tượng lễ hội đua ngựa Bắc Hà.

Bình luận (0)