Anh hùng thời loạn - Gặp nhau cuối tuần 2006

Đăng ngày 02-12-2008
Năm 2006 trước Công nguyên, bất chấp lời bàn tán của toàn dân thiên hạ, Tần vương đã lấy danh hài Vân Dung. Vốn tính lăng lòa, Vân Dung đã ngoại tình với Quang Thắng rồi rủ nhau bỏ trốn. Tần Vương đã phải nhờ người bắt Quang Thắng và Vân Dung về. Đó là anh hùng nổi tiếng chợ Đồng Xuân, tên gọi là Xuân Bắc...

Bình luận (5)