Clip đã bị xóa!

"Anh không đòi quà" phiên bản Nam Định

"Anh không đòi quà" phiên bản Nam Định
funny4real

Ngày đăng 16-12-2013

Tiếp tục trào lưu 'Anh không đòi quà' đến lượt thanh niên Nam Định lên tiếng.