Sorry, this video is not available in your country.

"Anh không đòi quà" phiên bản Nam Định

Hài Đừng Hỏi

Tags: Anh không đòi quà, phiên bản Nam Định, Anh không đòi quà, Nam định, funny, anh không đòi quà

Đăng ngày 16-12-2013

Tiếp tục trào lưu 'Anh không đòi quà' đến lượt thanh niên Nam Định lên tiếng.

Bình luận (0)