Sorry, this video is not available in your country.

"Anh không đòi quà" phiên bản Phan Thiết

Hài Đừng Hỏi

Tags: Anh Không Đòi Quà, Phan Thiết version, hài hước

Đăng ngày 19-12-2013

Siêu chế hài hước 'Anh không đòi quà' ở Phan Thiết.

Bình luận (1)