Sorry, this video is not available in your country.

"Anh không đòi quà" phiên bản siêu nhân Gao Xanh Lá

Hài Đừng Hỏi

Tags: Anh Không Đòi Quà phiên bản Siêu Nhân Gạo Xanh Lá, Anh không đòi quà, anh khong doi qua, hài hước, funny, cười

Đăng ngày 30-12-2013

Siêu nhân gạo xanh quả là nguy hiểm!

Bình luận (1)