Clip đã bị xóa!

Ánh sáng của đời tôi
coolzone_ngoc_ngoc@yahoo.com

Ngày đăng 11-09-2007

Ánh sáng của đời tôi