Clip đã bị xóa!

Ảo thuật - Bay lơ lửng (David CooperField)

Ảo thuật - Bay lơ lửng (David CooperField)
nvhien

Ngày đăng 08-03-2007

Hãy xem nhà ảo thuật nổi tiếng trình diễn. Đừng kinh ngạc nhé! haaaaaaaaaaa