Clip đã bị xóa!

Áo trắng đến trường - Âu Nguyễn Thanh Nguyên ft Đinh Mạnh Ninh [Tiếng ca học đường 2011]

Áo trắng đến trường - Âu Nguyễn Thanh Nguyên ft Đinh Mạnh Ninh [Tiếng ca học đường 2011]
vpop

Ngày đăng 08-08-2011

Chung kết Tiếng ca học đường 2011