Clip đã bị xóa!

Aothuat_quediem>>>thuoc la'
ThangMagic

Ngày đăng 08-04-2012

tu` que diem bien thanh` dieu thuoc' la'