Sorry, this video is not available in your country.

Asimo đến Việt Nam

Tin trong nước

Tags: VTC1, Thời sự, 17/08, Asimo

Đăng ngày 18-08-2008

Thời sự ngày 17/08/2008

Bình luận (0)