Clip đã bị xóa!

Asimo đến Việt Nam
vietnam.today

Ngày đăng 18-08-2008

Thời sự ngày 17/08/2008