Clip đã bị xóa!

BST Thu/Đông 2012/2013 - Ohne Titel (Phần 1/2)

BST Thu/Đông 2012/2013 - Ohne Titel (Phần 1/2)
violet1988

Ngày đăng 20-09-2012

BST được trình làng tại tuần lễ thời trang Thu/Đông tại New York.