BST cao cấp Thu/Đông 2012/2013 - Gustavo Lins

Đăng ngày 01-08-2012
BST thời trang cao cấp Thu/Đông 2012/2013 của Gustavo Lins được trình diễn tại tuần lễ thời trang cao cấp Thu/Đông Paris.

Bình luận (0)