Ba Bể Pế Tiên

Đăng ngày 29-09-2007
Album: Hương rừng Bắc Kạn - Lời cây đàn Tính. Bài hát: Ba Bể Pế Tiên , Sáng tác: Hoa Cương , Biểu diễn: NSUT Xuân Ái .

Bình luận (5)