Sorry, this video is not available in your country.

Ba Bể Pế Tiên

Nông Minh Quyết

Tags: Bắc Kạn, Ba Bể, Hát Then, Dân tộc Tày, Đàn Tính

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 29-09-2007

Album: Hương rừng Bắc Kạn - Lời cây đàn Tính. Bài hát: Ba Bể Pế Tiên , Sáng tác: Hoa Cương , Biểu diễn: NSUT Xuân Ái .

Bình luận (5)