Clip đã bị xóa!

Bà Tôi (Xuân Bắc - Tự Long)

Bà Tôi (Xuân Bắc - Tự Long)
ng0cth4nh

Ngày đăng 13-03-2008

Hài Xuân Bắc , Tự Long , Quang Thắng , Công Lý Diễn Xuất Cực Hay . Phản Ánh Xã Hội Bây Giờ . Nhiều Thứ Nhà Nước Vẫn Sơ Xuất Làm Cho Người Dân Phản Ánh .