Clip đã bị xóa!

Bà tôi 2 - Công Lý - Tự Long - Xuân Bắc - Quang Thắng

Bà tôi 2 - Công Lý - Tự Long - Xuân Bắc - Quang Thắng
ngocanh8385

Ngày đăng 05-06-2008

Ca nhạc Hài Việt Nam