Clip đã bị xóa!

Bác Hồ Với Thiếu Nhi
phuongnc

Ngày đăng 04-02-2012

Bác Hồ Với Thiếu Nhi