Clip đã bị xóa!

Bác Hồ, người cho em tất cả - Tốp ca

Bác Hồ, người cho em tất cả - Tốp ca
hoangson

Ngày đăng 04-03-2009

Bác Hồ, người cho em tất cả +Thơ: Thu Phong +Nhạc: Hoàng Long-Hoàng Lân