Bác Hồ, người cho em tất cả - Tốp ca

Đăng ngày 04-03-2009
Bác Hồ, người cho em tất cả
+Thơ: Thu Phong
+Nhạc: Hoàng Long-Hoàng Lân

Bình luận (9)