Sorry, this video is not available in your country.

Bác Hồ, người cho em tất cả - Tốp ca

Hoàng Anh Sơn

26,234

Tags: Bác Hồ, người cho em tất cả - Tốp ca, Bác Hồ, Hồ Chí Minh, Bac Ho, Nghệ An

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Châu Á

Đăng ngày 04-03-2009

Bác Hồ, người cho em tất cả
+Thơ: Thu Phong
+Nhạc: Hoàng Long-Hoàng Lân

Bình luận (9)

Xem thêm bình luận