Clip đã bị xóa!

Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục
442online

Ngày đăng 20-05-2009

Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục vào ngày 27/3/1946