Sorry, this video is not available in your country.

Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục

442 Online

Tags: Bác Hồ, Hồ Chí Minh, toàn dân tập thể dục, thể thao, thể dục

Đăng ngày 20-05-2009

Bác Hồ ra lời kêu gọi toàn dân tập thể dục vào ngày 27/3/1946

Bình luận (0)