Clip đã bị xóa!

Bắc Kinh chào đón bạn - Bài hát chính thức của Olympic Bắc Kinh 2008

Bắc Kinh chào đón bạn - Bài hát chính thức của Olympic Bắc Kinh 2008
khangvn1993

Ngày đăng 06-08-2008

“Bắc Kinh chào đón bạn” sẽ cho khán giả thế giới biết tới chiều dài lịch sử Trung Hoa, khán giả có thể thấy được nét cổ kính của các triều đại vua chúa và cả nét hiện đại của thế kỷ 21. Bối cảnh của MV xuất hiện từ Tử Cấm Thành, Vạn Lý Trường Thành, Thiên Đàn tới Nhà Hát quốc gia và Sân Bay thủ đô.