Bác Tôn Đức Thắng một đời liêm khiết một đời giản dị

Đăng ngày 20-08-2008
Phim tài liệu

Bình luận (0)