Sorry, this video is not available in your country.

Bác Tôn Đức Thắng một đời liêm khiết một đời giản dị

Bình luận (0)