Bạch Phúc Nguyên - What Makes You Beautiful (Vòng giấu mặt - Giọng hát Việt nhí 2013 tập 4)

Đăng ngày 23-06-2013
Thí sinh: Bạch Phúc Nguyên
Ca khúc: What Makes You Beautiful
Vòng giấu mặt - Giọng hát Việt nhí 2013 tập 4

Bình luận (0)