Clip đã bị xóa!

Bạch Phúc Nguyên - What Makes You Beautiful (Vòng giấu mặt - Giọng hát Việt nhí 2013 tập 4)

Bạch Phúc Nguyên - What Makes You Beautiful (Vòng giấu mặt - Giọng hát Việt nhí 2013 tập 4)
thevoicekidsvietnam2013

Ngày đăng 23-06-2013

Thí sinh: Bạch Phúc Nguyên Ca khúc: What Makes You Beautiful Vòng giấu mặt - Giọng hát Việt nhí 2013 tập 4