Bạch tuột ăn cá mập

Đăng ngày 02-04-2007
Chuyện là dưới đại dương

Bình luận (2)