Bad Romance - X Factor

Đăng ngày 14-12-2010
Nhóm thí sinh X Factor thể hiện “Bad Romance” của Lady GaGa.

Bình luận (0)