Sorry, this video is not available in your country.

Bài 1: Hình trụ diện tích xung quanh và thể tích hình trụ (Chương IV-HH9)

Tags: Bài 1: Hình trụ diện tích xung quanh và thể tích hình trụ (Chương IV-HH9)

Đăng ngày 11-11-2009

Clip trên nói về Bài 1: Hình trụ diện tích xung quanh và thể tích hình trụ (Chương IV-HH9)

Bình luận (0)