Sorry, this video is not available in your country.

[Bài Hát Việt] Thành Thị - Thùy Chi (Video)

Mang® Production

Tags: thuychi

Thể hiện: Đang cập nhật

Thể loại: Đang cập nhật

Đăng ngày 28-01-2008

Clip cắt trong chương trình Chung kết Bài Hát Việt

Bình luận (1)