Clip đã bị xóa!

[Bài Hát Việt] Thành Thị - Thùy Chi (Video)

[Bài Hát Việt] Thành Thị - Thùy Chi (Video)
t2mvn

Ngày đăng 28-01-2008

Clip cắt trong chương trình Chung kết Bài Hát Việt